Grafický návrh loga

Tvorba loga Košice

Grafický návrh loga Košice

Klient si logo vždy v mysli spojí s vami. Žiaden strach, že neviete kresliť. Naši talentovaní dizajnéri vdýchnu vašej značke život.


A vedia viac než len to. Spoja váš podnikateľský zámer, nároky cieľovej skupiny aj vašu persónu do jediného komplexného obrazu.