Webové stránky - TOP PRÁCE - pracovné ponuky

Titulný obrázok - TOP PRÁCE - pracovné ponuky

Inzerčný portál na ponuku práce na Slovensku

Ako digitálna agentúra sme pracovali v úzkej spolupráci so svojím klientom s cieľom vytvoriť efektívne a inovatívne riešenie pre zamestnávateľov a uchádzačov o prácu. Výsledkom našej spolupráce je táto moderná a užívateľsky prívetivá webová aplikácia, ktorá uľahčuje proces inzercie pracovných ponúk.